خانه نوبهار

سال: 1395

موقعیت: تهران، سهروردی

مساحت زمین: 350 مترمربع

زیرینا: 130 مترمربع

کارفرما: البرز امیری

این پروژه حاصل همکاری مشترک با آتلیه برزه است.

خانه به جهت قرارگیری در طبقه همکف ساختمانی دو نبش و اختلاف سطح کف و سقف ویژگی های کم نظیری داشت:
- ورودی اختصاصی
- ارتباط مستقل با حیاط
- امکان الحاق و استفاده مسکونی از فضای انبار
با همه این پتانسیل های بالقوه اما خانه با وضعیتی که داشت تقریبا قابل سکونت نبود. بازسازی لازمه سکونت بود. اساس خانه همچنان محکم بود و در 40 سالگی ارزش بازسازی را داشت.
به طور کلی دو چیز سطح تغییرات را تحدید می کرد:
- کیفیت بالقوه وضع موجود؛ با زمینه ای روبرو بودیم که کلنگ زدن بر آن گستاخانه بود.
- محدودیت مالی؛ سرمایه چندانی برای انجام کار نداشتیم؛ کمتر از 30 میلیون برای بازسازی 130 متر زیربنا و بیش از 100 متر حیاط.
پرهیزکاری مبنای کار شد و حفظ اساس خانه، استفاده حداکثری از امکانات و بهینه سازی وضع موجود با حداقل مداخلات در دستور کار قرار گرفت. کار مستلزم ظرافت بود؛ استفاده از تیغ جراحی به جای کلنگ. و باور اینکه کوچکترین تغییرات می تواند شکل زندگی در یک خانه را تغییر دهد.
شماری از این تغییرات ظریف در پی می آید: (تغییرات در نقشه ها و تصاویر پیداست.)
- تغییر شکل پله های فضای بالا برای استفاده از سطح روی آن به عنوان نشیمن و سطح زیر آن برای عبور لوله های تاسیساتی - تفکیک فضای نشیمن بالا به واسطه یک کتابخانه کوتاه برای سر و شکل دادن به فضا، ایجاد فضای مطالعه در پشت، استفاده از جداره کتابخانه به عنوان تکیه گاه
- تغییر شکل سقف کاذب راهرو و نشیمن بالا برای تعریف راهروی ورودی، اصلاح زاویه دریچه کولر و کاهش ارتفاع سقف فضای مطالعه
- حذف درب الحاقی جلوی فضای ایوان و احیای ایوان اتاق شده توسط مالک قبلی
- حذف دیوار زیر پنجره بین نشیمن بالا و حیاط و تبدیل پنجره به درب برای تسهیل ارتباط نشیمن (درون) و حیاط (بیرون) - حذف دیوار زیر پنجره سالن پایین و تمدید سطح شیشه خور پنجره برای افزایش نورگیری، عمق دید و گشایش بیشتر فضای پایین به سمت حیاط
- تراشیدن گچ زیر سقف سالن پایین برای افزایش حداکثری ارتفاع سقف کوتاه پایین با توجه به خیز زیاد طاق ضربی سقف و تقویت حس بساوایی فضا از طریق نمایاندن آجر عریان
- حذف قسمتی از دیوار بین آشپزخانه و سالن برای گشایش فضای دلگیر آشپزخانه
- تعبیه درب کشویی در نمای جلوی آشپزخانه برای امکان پذیری محرمیت
- جابجایی و تغییر چیدمان کابینت های مدولار موجود برای تطبیق محیط آشپزخانه با تغییرات و تجهیزات جدید
- تغییر چیدمان فضای سرویس و حمام و تفکیک فضای خشک و تر
- تقویت حس بساوایی با استفاده از مواد و مصالح ملموس
- OSB (صفحات ساخته شده از براده های چوب فشرده) برای ساخت درب ها و پارتیشن بندی فضا
- موکت برای پوشش کف فضای نشیمن و اتاق ها و تقویت ارتباط بدن با کف
- چوب برای پوشش کف سالن پایین و لبه دست اندازها

این پروژه حاصل همکاری مشترک با آتلیه برزه است.
خانه به جهت قرارگیری در طبقه همکف ساختمانی دو نبش و اختلاف سطح کف و سقف ویژگی های کم نظیری داشت:
- ورودی اختصاصی
- ارتباط مستقل با حیاط
- امکان الحاق و استفاده مسکونی از فضای انبار
با همه این پتانسیل های بالقوه اما خانه با وضعیتی که داشت تقریبا قابل سکونت نبود. بازسازی لازمه سکونت بود. اساس خانه همچنان محکم بود و در 40 سالگی ارزش بازسازی را داشت.
به طور کلی دو چیز سطح تغییرات را تحدید می کرد:
- کیفیت بالقوه وضع موجود؛ با زمینه ای روبرو بودیم که کلنگ زدن بر آن گستاخانه بود.
- محدودیت مالی؛ سرمایه چندانی برای انجام کار نداشتیم؛ کمتر از 30 میلیون برای بازسازی 130 متر زیربنا و بیش از 100 متر حیاط.
پرهیزکاری مبنای کار شد و حفظ اساس خانه، استفاده حداکثری از امکانات و بهینه سازی وضع موجود با حداقل مداخلات در دستور کار قرار گرفت. کار مستلزم ظرافت بود؛ استفاده از تیغ جراحی به جای کلنگ. و باور اینکه کوچکترین تغییرات می تواند شکل زندگی در یک خانه را تغییر دهد.
شماری از این تغییرات ظریف در پی می آید: (تغییرات در نقشه ها و تصاویر پیداست.)
- تغییر شکل پله های فضای بالا برای استفاده از سطح روی آن به عنوان نشیمن و سطح زیر آن برای عبور لوله های تاسیساتی - تفکیک فضای نشیمن بالا به واسطه یک کتابخانه کوتاه برای سر و شکل دادن به فضا، ایجاد فضای مطالعه در پشت، استفاده از جداره کتابخانه به عنوان تکیه گاه
- تغییر شکل سقف کاذب راهرو و نشیمن بالا برای تعریف راهروی ورودی، اصلاح زاویه دریچه کولر و کاهش ارتفاع سقف فضای مطالعه
- حذف درب الحاقی جلوی فضای ایوان و احیای ایوان اتاق شده توسط مالک قبلی
- حذف دیوار زیر پنجره بین نشیمن بالا و حیاط و تبدیل پنجره به درب برای تسهیل ارتباط نشیمن (درون) و حیاط (بیرون) - حذف دیوار زیر پنجره سالن پایین و تمدید سطح شیشه خور پنجره برای افزایش نورگیری، عمق دید و گشایش بیشتر فضای پایین به سمت حیاط
- تراشیدن گچ زیر سقف سالن پایین برای افزایش حداکثری ارتفاع سقف کوتاه پایین با توجه به خیز زیاد طاق ضربی سقف و تقویت حس بساوایی فضا از طریق نمایاندن آجر عریان
- حذف قسمتی از دیوار بین آشپزخانه و سالن برای گشایش فضای دلگیر آشپزخانه
- تعبیه درب کشویی در نمای جلوی آشپزخانه برای امکان پذیری محرمیت
- جابجایی و تغییر چیدمان کابینت های مدولار موجود برای تطبیق محیط آشپزخانه با تغییرات و تجهیزات جدید
- تغییر چیدمان فضای سرویس و حمام و تفکیک فضای خشک و تر
- تقویت حس بساوایی با استفاده از مواد و مصالح ملموس
- OSB (صفحات ساخته شده از براده های چوب فشرده) برای ساخت درب ها و پارتیشن بندی فضا
- موکت برای پوشش کف فضای نشیمن و اتاق ها و تقویت ارتباط بدن با کف
- چوب برای پوشش کف سالن پایین و لبه دست اندازها