ویلای نظرآباد

سال: 1393

موقعیت: ارومیه

مساحت زمین: 2400 مترمربع

زیرینا: 100 مترمربع

کارفرما: مجید قلندرزاده

سایت ویلا قطعه زمینی است 2400 متری در میان باغات منطقه نظرآباد ارومیه، منطقه ای بکر.
کارفرما ویلایی نقلی برای اقامت گاه به گاهش می خواست.
زیربنای ویلا چیزی در حدود صد متر مربع از کار درآمد.
متراژ زیربنا کار طراحی را محدود می کرد، با این حال نکات قابل توجهی در طراحی لحاظ شد؛
از جمله:
- استقرار ویلا در انتهای شمالی باغ
به منظورِ
ساخت در محدوده کم درخت
جهت گیری رو به جنوب
دید به کل باغ
- ارتباط مستقیم همه فضاها با بیرون و نورگیری از هر چهار جهت
- طراحی بازشوها در هر جهت متناسب با نور و کاربری فضا
برای مثال
پنجره نشیمن؛ قدی، عریض، رو به باغ، بدون نرده
پنجره آشپزخانه؛ کوتاه و کشیده، در ارتفاع دید ناطر ایستاده، رو به شمال
پنجره اتاق خواب؛ نه چندان بزرگ، رو به شمال، مسلح به نرده های مشبک
پنجره سرویس؛ کوچک، در ارتفاع بالا، صرفا برای نورگیری و تهویه
- ایجاد اختلاف سطح برای تعریف و تفکیک متنوع فضاها علیرغم متراژ کم زیربنا
- ساخت صفه ای پیش روی ساختمان ویلا
به عنوانِ
واسط میان باغ و ویلا
فضایی نیمه باز برای فعالیت های گوناگون
حریمی برای ویلا در برابر باران های تند
- شخصیت دادن به عناصر ساختمان از طریق همگرایی سازه و معماری
- کاربرد بی پیرایه سازه و مصالح و طراحی و اجرای اجزا با مصالح طبیعی و کاملا نمایان
- حداقل استفاده از گچ به عنوان پوشاننده ای کاذب [ساختمان چیزی برای پنهان کردن ندارد!]
- استفاده درست از مصالح طبیعیِ بومی، علیرغم اصرار کارفرما در استفاده از مصالح لوکس
سنگ؛ خشن و تحریک آمیز
آجر؛ ملموس و برانگیزاننده
چوب؛ گرم و صمیمی

سایت ویلا قطعه زمینی است 2400 متری در میان باغات منطقه نظرآباد ارومیه، منطقه ای بکر.
کارفرما ویلایی نقلی برای اقامت گاه به گاهش می خواست.
زیربنای ویلا چیزی در حدود صد متر مربع از کار درآمد.
متراژ زیربنا کار طراحی را محدود می کرد، با این حال نکات قابل توجهی در طراحی لحاظ شد؛
از جمله:
- استقرار ویلا در انتهای شمالی باغ
به منظورِ
ساخت در محدوده کم درخت
جهت گیری رو به جنوب
دید به کل باغ
- ارتباط مستقیم همه فضاها با بیرون و نورگیری از هر چهار جهت
- طراحی بازشوها در هر جهت متناسب با نور و کاربری فضا
برای مثال
پنجره نشیمن؛ قدی، عریض، رو به باغ، بدون نرده
پنجره آشپزخانه؛ کوتاه و کشیده، در ارتفاع دید ناطر ایستاده، رو به شمال
پنجره اتاق خواب؛ نه چندان بزرگ، رو به شمال، مسلح به نرده های مشبک
پنجره سرویس؛ کوچک، در ارتفاع بالا، صرفا برای نورگیری و تهویه
- ایجاد اختلاف سطح برای تعریف و تفکیک متنوع فضاها علیرغم متراژ کم زیربنا
- ساخت صفه ای پیش روی ساختمان ویلا
به عنوانِ
واسط میان باغ و ویلا
فضایی نیمه باز برای فعالیت های گوناگون
حریمی برای ویلا در برابر باران های تند
- شخصیت دادن به عناصر ساختمان از طریق همگرایی سازه و معماری
- کاربرد بی پیرایه سازه و مصالح و طراحی و اجرای اجزا با مصالح طبیعی و کاملا نمایان
- حداقل استفاده از گچ به عنوان پوشاننده ای کاذب [ساختمان چیزی برای پنهان کردن ندارد!]
- استفاده درست از مصالح طبیعیِ بومی، علیرغم اصرار کارفرما در استفاده از مصالح لوکس
سنگ؛ خشن و تحریک آمیز
آجر؛ ملموس و برانگیزاننده
چوب؛ گرم و صمیمی