شناسنامه

چَکاد گروهی از ما معماران ایرانی است که در زمینه های مختلف طراحی، خاصه معماری فعالیم. سابقه آشنایی مان به پاییز 1382 برمی گردد، زمانی که تحصیل معماری را آغازیدیم. همکاری مان از همان سال آغاز و به مرور، به واسطه اشتراکات ذهنی بیشتر شد. تا این که پس از فارغ التحصیلی در سال 1390، با تاسیس "دفتر طراحی چکاد" به آن رسمیت بخشیدیم. در طول همه این سالها پروژه های کوچک و بزرگ زیادی را طراحی و بعضا اجرا کرده ایم؛ که گزیده آن ها را می توانید "اینجا" ببینید.

اعضای ارشد چکاد به ترتیب الفبا عبارتند از:

البرز امیری

کارشناس ارشد معماری، از دانشگاه تهران

فرشاد سعدالهی

کارشناس ارشد معماری، از دانشگاه قزوین

همایون نجایی

کارشناس ارشد معماری، از دانشگاه تهران

سینا نجفی

کارشناس ارشد معماری، از دانشگاه تهران

تعضای چکاد

چکاد در ادبیات فارسی به معنای اوج و قله است. در معماری ایران چکاد به فاصله میان تیزه قوس و رخبام اطلاق می شود.